-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۸, سه‌شنبه

کنایۀ فهیم رسا به «نفر مذکور»

آقای دکتر ادبیّات ما "کج‌دار و مریز" را "کج‌دار و مریض" می‌نویسند، هیاهو هم راه انداخته‌ بودند که چرا در دانش‌گاه کابل پذیرفته نشده‌اند. به صفحات کتاب‌های پژوهشی(!) اش نگاهی بیندازید، به خوبی درمی‌یابید سطح و سویّه یک دکتر افغانستانی را.