-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۵, شنبه

روزنامه «هشت صبح» با طعم نرم پرسش وتعجب، اعتراضی نرم مطرح کرد و نوشت: فتح دند غوری را بازتاب ندادند.
من از ساحه اطلاعاتی را به دست آورده ام، در دندغوری فتحی اتفاق نیفتاده. خط، پس رفته، واز نظر فرصت و زمان، یک خالیگاه برای تنفس به وجود آمده است. از نظر نتایج و پس آمد ها، فتح  دندغوری، امری مرموز و گذرا است. فتح زمانی پیش می آید که کانون شرارت، از چهار سو، به طور مستمر، بدون ملاحظه و قاطع، زیرضربۀ هوایی وزمینی، به طور کامل محو شود. همین اکنون، کانال تدارکاتی اشرار، از استقامت کندز و حتی از مسیر شهر پلخمری به دندغوری فعال است.