-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۷, دوشنبه

کاوشگر بایانی در برگۀ فیس بوک خود با تاکید بر ناپدید شدن قطعی پیکر حبیب الله کلکانی و رفقایش نوشته است:
«دزدان جهادی تلاش دارند گور دزد بزرگ و استاد خود را احیا نمایند درحالی که استخوان های دزدان اولی در سیاه چاه های نادر و هاشم تیزاب انداخته محوه شد.»
چون این مسأله بُعد تاریخی دارد، من موفق نشدم منابع ثقه و روایاتی را در خاطره نگاری های به جا مانده از آن زمان که ادعای کاوشگر خان را اثبات کند؛ پیدا کنم. خود ایشان نیز به نحوی ازین قضیه شیرجه رفته است. تاریخ را با اوهام شخصی گد نکنید.