-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۱, یکشنبه

گزارش های مقدماتی حاکی اند که احمد سعیدی، مبارز ملی و نویسنده گرامی کشور به وسیله یک گروه از افراد تحت فرمان مولوی کبیر هدف حمله تروریستی قرار گرفته بود. هزینه عملیات از داخل کابل به حساب وی واریز شده بود. مولوی کبیر در میدان وردک مرکز گرفته و یک کمپنی خریدو فروش افراد انتحاری را هدایت و رهبری می کند. کبیر با شبکه های داخل حکومت در تماس دایم قرار دارد.