-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۷, پنجشنبه

دشمن هزاره نه تاجیک است و نه پشتون

جعفر «رسولی»

نظر مهران درست است. آن عده از هزاره ها که فکر می کردند تاجیک جبهه ی علیه پشتون است یا ازبک جبهه علیه تاجیک، آنها اشتباه می کردند.
اول، فرضیه ی شان غلط است. هزاره های که در انتخابات گذشته شعار می دادند، با تاجیک انحصار تاریخی قدرت را می شکنیم، حتی از کنش و واکنش این دو قوم طی چهار دهه ی اخیر بی خبر بودند. آنها نمی دانیستند که جمع کثیری از اعضای جمعیت اسلامی پشتون بودند. تعداد فراوان از اعضای حزب اسلامی نیز تاجیک بودند. تاجیک ها آماده به چالش کشیدن پشتون ها نمی باشند بلکه با س...رو صدای که ایجاد می کنند، می خواهند سهم کلان تر بدست آورند.
دوم، قرار گرفتن یک قوم در مقابل قوم دیگر مربوط به اعصار کهن است. بی نهایت خطرناک.
سوم، تاجیک ها باید راضی ترین قوم افغانستان از وضع موجود باشند. حد اقل پنجاه درصد کارمندان حکومتی از آنهاست. بیشتر چه می خواهند؟

هزاره ها هیچ انتخابی ندارند مگر در کنار میانه روهای تمام اقوام ایستاد شوند. ما باید با فرد متحد شویم نه قوم. دوازده سال قبل، در کتاب مبنای درست این دیگاه را مطرح کردم. دشمن هزاره نه تاجیک است و نه پشتون بلکه افراطی های مذهبی- قومی اند.
سال ها قبل از رسیدن شورای نظار و طالبان به بامیان، هزاره های بسیار بدست هزاره ها کشته شدند که فکر می کردند کشتن یکی از راههای جنت است.