-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۶, جمعه

پیام انجنیر رحمت الله «نبیل»

در عقب ماجرای قومی، شبکه های آی اس ای قرار دارد.


هموطنان عزيزم! 
درست می دانید مدتی خادم شما در ریاست عمومی امنیت ملی بودم و چشم دیدها و تجربیات تأمل برانگیزی را کسب کرده ام و یکی آنرا در همین مقطع لازم می بینم با شما درمیان بگذارم.
درست به ياد دارم؛ سه ماه بعداز دور دوم انتخابات سال ١٣٩٣ افغانستان، سپاهيان گمنام و وطندوست امنيت ملى اسنادى محرم رسمى سازمان استخبارات پاکستان «آى. اس. آى» را بدست آوردند كه يكى از دفاتر ساحوى آن (شعبه .......) گزارش يك ماهه فعاليت هایش را به دفتر مركزى «آى. اس. آى» (بخش ......) واقع اسلام آباد در مورد وضعيت افغانستان فرستاده بود، كه اصل گزارش به انگليسى نوشته شده بود و من هیچگاه محتوای گزارش بدست آمده را از ذهنم فراموش نخواهم کرد. 
بخشی از گزارش بخش مربوطه «آی. اس.آی» در مورد استقامت کارش در افغانستان چنین نگاشته شده بود: «به تعقيب هدايات قبلى و طبق هدايت شماره ...... مورخ ........ و پروژه ........ كار و فعاليت اين اداره جهت ايجاد تفرقه در بين اقوام مختلف افغانستان از طريق شيوه ها و أفراد هدايت داده شده به شدت کار جريان دارد و به مؤفقيت هاى قابل ملاحظه و چشم‌گیر دست يافته ايم. فعاليت پروژه متذكره در آينده نيز دوام خواهد كرد و از پيشرفت‌ها گزارش ماه‌وار ارائه خواهد گرديد. اگر در مورد هدايات و اوامر جديدى باشد، بخش مربوطه اين اداره را در جريان قرار داده تا در مطابقت به آن با در نظرداشت وضعيت افغانستان اجرات صورت گيرد.»
هموطنان گرانقدر! 
كشور عزيز ما افغانستان از مراحل بسيار حساس، دشوار و سرنوشت ساز تاريخ خويش می‌گذرد و ما بايد از آنچه در منطقه (دور و نزديك) ميگذرد، غافل نباشيم. روزانه ده ها فرزند فدا كار اين خطه قهرمان پرور، فقط منحيث مدافعين اين مرز و بوم در صفوف نيروهاى امنيتى و دفاعى جان‌هاى شيرين شانرا در گوشه گوشۀ افغانستان قربان می نمایند. آنها نه به نام قوم، لسان، سمت، ولايت و مذهب سينه هاى شانرا در مقابل دشمنان سپر مي‌كنند، بلكه؛ فقط به نام دفاع از خاك و وطن، دين و نوامیس ملی افغانستان تن به شهادت و قربانی می‌دهند.
پس هموطنان عزيز- على الخصوص جوانان وطندوست كشورم! 
بايد هوشيار بود، دشمن هر آن در جامه هاى رنگارنگ، با نیرنگ های مختلف، در موقف‌هاى گوناگون، و در مكان‌هاى متنوع در كمين نشسته است، تا ما را به نام‌هاى اين و آن، با شيوه هاى مختلف تقسيم نموده و خداى ناخواسته به جان هم بياندازند، تا به اميال و آرزو هاى ديرينۀشان نائل آيند.
جوانان عزيز- خواهران و برادران گرامی! 
بياييد ديدگاه هاى خويش را در قبال وطن عزيز مان از دريچه هاى جديد تعريف نماييم! به عوض اينكه از ديدگاه اكثريت ها و اقليت هاى قومى، زبانى و تبارى مردم مانرا از هم جدا و طبقه بندى نماييم، ديدگاه اكثريت صادق و وطندوست، و اقليت خايين و وطن‌فروش را ايجاد نماييم. از داعيه هاى همدلى و همفكرى حمايت نماييم نه از داعيه هاى هم‌زبانى و هم‌تبارى! براى تقويه ديدگاه هم‌پذيرى تلاش نماييم نه به حذف و قلع و قمع يكديگر! 
پس بياييد دست بدست هم داده و اكثريت صادق و وطن‌دوست را تشكيل داده و گذشته را فداى آينده‌ درخشان مان بسازيم، نه اينكه آينده را فداى گذشته نماييم.
كه تا ويل چه ته يي، او ما ويل چه ته يي، هم به ته يي هم به زه يم. 
كه ما ويل چه زه يم، او تا ويل چه زه يم، نه به ته يي، نه به زه يم.
به امید بیداری و استواری مردم این خطۀ قهرمان خیز!
هموطن تان نبيل