------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۴ اسفند ۱۷, دوشنبه

فکر می کنم کار تاج محمد «جاهد» درحال تمام شدن است. لباس شیشه یی بر تن کرد. از یک نظر، این پس و پیش کردن های اداری، درپروتوکول نوشته ناشده ( آتش بس) قدیمی بین مارشال فهیم و گروه طالبان ریشه دارد.