-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۷, دوشنبه

فکر می کنم کار تاج محمد «جاهد» درحال تمام شدن است. لباس شیشه یی بر تن کرد. از یک نظر، این پس و پیش کردن های اداری، درپروتوکول نوشته ناشده ( آتش بس) قدیمی بین مارشال فهیم و گروه طالبان ریشه دارد.