-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۲, شنبه

تا جایی که من معلومات دارم دانش کروخیل رئیس خبرگزاری پژواک، همان ملاعزیز است که وظایف مهمی در دورۀ طالبان درکابل داشت. پژواک به سرمایۀ سفارت امریکا ایجاد شد واحتمال این که برخی اخبار و داده های این خبرگزاری با منابع حمایتی شان هم آهنگ شود، وجود دارد.