-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۶, جمعه

یکی از اعضای دولت پس از استماع متن اطلاعیه جنرال دوستم، گفته است که شرایطی را که آماده شده، یک ورق کاغذ تغییر داده نمی تواند. چیزی که در شمال باید اتفاق بیفتد، کنسل نشده، به تعویق افتاده!