-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۴, جمعه

جنگ٬ تغییرفرماندهی و «دیگرهیچ!»

واشنگتن تایمز
واشنگتن پست اکنون لالایی برای مغز های بیدار میخواند.

 
روزنامهء واشنگتن تایمز چاپ امریکا در شماره اخیرش مطلبی را در مورد تغییر فرماندهی نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان نشر کرده است.
در مطلب آمده است که جنرال جان میک نیکلسن دیروز رهبری فرماندهی قوای امریکایی و ناتو را در افغانستان طی یک مراسم به عهده گرفت.
نیکلسن 58 ساله مسئولیت قوماندانی نیرو های بین المللی را در افغانستان به روز چهارشنبه از جنرال جان کمپبل تسلیم شد.
کمپبل نیرو های امریکایی و ناتو را در پایان سال 2014 که ماموریت محارب این نیرو ها خاتمه یافت نیز رهبری می کرد و در آن زمان جنگ طالبان هم شدید شده بود.
نیکلسن در صحبت هایش به طالبان گفت، "او طالبان را می شناسد که صرف مصیبت و رنج به افغان ها بار آورده اند. "
واشنگتن تایمز افزود که نیکلسن سه بار در افغانستان بین سال های 2006 و 2012 ایفای وظیفه کرده است.
اکنون وی فرماندهی حدود سیزده هزار سرباز بین المللی به شمول 9800 عسکر امریکایی را در افغانستان به عهده دارد.