-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۶, یکشنبه

رئیس جمهوری افغانستان درمحضر اعضای پارلمان حرف جالبی زد. وی گفت:  برنامۀ سیاسی جنبش طالبان پاکستان، به افغانستان ربطی ندارد.