------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

ه‍.ش. ۱۳۹۴ اسفند ۱۶, یکشنبه

رئیس جمهوری افغانستان درمحضر اعضای پارلمان حرف جالبی زد. وی گفت:  برنامۀ سیاسی جنبش طالبان پاکستان، به افغانستان ربطی ندارد.