-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲, دوشنبه

من حیران هستم که چرا برخی از خوب ترین چهره ها، در برابر افکار داعشی از نوروز دفاع می کنند. این مسأله بها دادن به جفیدن های ارتجاع سیاه است. نوروز فصل طبیعت است و به دفاع چه نیاز دارد؟