-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۶, جمعه

دراردوگاه آیت الله «محسنی» چه خبر است؟

بازگشت سید حسین «انوری» در گرداب سیاسی


گزارش تازه از محافل نزدیک به گروه سید حسین انوری، حاکی است که وی با آن که از سرطان جگر رنج می برد، صف آرایی سیاسی و در صورت احتمال ( سربازگیری برای جنگ های بهار پیش رو) را از سر گرفته است.

درگزارش آمده است که غنی کاظمی رهبر حرکت اسلامی، سید هادی «لنگ»، دکتر شاه جهان، دکتر سجادی که به مرگ سید حسین انوری درجریان سفرش به هند، امید بسته بودند؛ اکنون نومید شده اند.

در گزارش واصله گفته شده است که «انوری پل رابطه دو طرفه با تاجیک ها و محفل ارگ دارد. وقتی اوایل هفته از هند به کابل آمد همراه با شماری از قوماندانان تاجیک، نماینده های حزب اسلامی و شخصیت های «سادات» از میدان هوایی در معیت حدود 500 موتر به مسجد بزرگ حوزه خاتم النبیین آمد.

این درحالی است که آیت الله محسنی در اوایل حکومت کرزی، حرکت اسلامی را ملغی اعلام کرده و خودش را در حریم مدرسه بزرگ ده هکتاری منزوی نموده بود.
دوره پادشاهی سید انوری، ولایت مداری هرات بود. هرچند در های مرکزیت آیت الله محسنی به رویش باز شده؛ اما چانس  پیشروی ندارد. سید هادی «لنگ» نیز با دریافت مستمری سی هزار دالری در هرماه از ایران، بنیاد فرهنگی پیامبر اعظم را تأسیس کرد. وی که توان راه رفتن ندارد، اما هفته پیش هشتاد هزار دالر از انورالحق احدی دریافت کرد که تا کنون بیست هزار دالر آن را خرج نمایش ها و عکس آویزی ها کرده است.

     فیصله ایرانی ها برین است که حرکت اسلامی در جنگ های بهار آینده که پیش بینی شده، سهمی   در غنایم زمین و سیاست داشته باشد. اما مشکلات پیچیده است. در مراسم یاد بود از شهید مشتاق ( فرمانده هزاره) تنش پیش آمد و مراسم بزرگداشت از مشتاق، تنها از سوی خانواده اش برگزار شد. سید حسین انوری در جریان جنجال پیش آمده به غنی کاظمی گفته بود که تو حرکتی نیستی؛ چون در مراسم مزاری که خون هزاران سید را ریخته، شرکت کردی. مگر محقق در کدام مراسم ما آمده بود؟

از میان دودمان محسنی، جواد محسنی، همه کاره و ذیصلاح در اموری است که آیت الله محسنی با آن درگیر است. او در مراسم و جلسات قوماندانان حرکت اسلامی شرکت نمی کرد. به خاطر آن که آن ها بارها تعهدات خود را زیر پا کرده و از جانب دیگر، آن ها جواد محسنی را فاقد جایگاه مردمی به حساب می آورند. حفیظ الله محسنی، پسر آیت الله محسنی، ( فعلاً وزیر مشاور دکترغنی) نیز به علت آن که ناسازگاری به سید حسین انوری، درهیچ یک از جلسات آن ها حضور نیافت. او هنوز اهانت های سید حسین انوری در برابر پدرش ( درسال های هفتاد) را فراموش نکرده است.  یاسر محسنی،  برادر جواد محسنی چندین بار در باره نسل نو و خواسته های امروزی آنان مقالاتی نوشت؛ اما به صورت جدی وارد میدان نشد. با این حال زمینه هایی فراهم شده است که وی در رأس یک حرکت جدید، نخستین کارش را با اعلام نامزدی اش به عضویت پارلمان ظهور خواهد کرد.