-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲, دوشنبه

دولت به اشتباه خود پی برده

ده نیشن


روزنامه ده نیشن چاپ پاکستان در شماره اخیر خود می نویسد، مقامات افغان تصدیق می کنند که طالبان در موسسات دولتی این کشور رخنه کرده اند.

روزنامه به سخنان احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب اشاره می کند که گفته است، مخالفین مسلح در موسسات مهم دولتی از جمله ادارات امنیتی و شبکه اجتماعی رخنه کرده و به کمک رخنه کننده گان می توانند به آسانی خود را به اهداف که می خواهند مورد حمله قرار بدهند، برسانند.

روزنامه همچنان می نویسد که مقامات افغان اکنون به این باوراند که تکیه بر پاکستان برای رسیدن به صلح در افغانستان اشتباه بوده است.

روزنامه در این رابطه سخنان وزیر داخله سابق افغانستان عمر داوود زی را اقتباس آورده است که می گوید، پاکستان در برنامه صلح افغانستان در پی منافع خود می باشد.