-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۴, دوشنبه

خبرعجیب درباره برکناری جنرال دوستم وبرحالی دکترعبدالله


 
کابل(کابل پست- رحیمزی): یک منبع با خبر از ارگ ریاست جمهوری اطلاع می دهد که مقامات حکومتی و سناتوران امریکایی قصد دارند با تطمیع نمودن جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه را به عوض وی، به حیث معاون اول ریاست جمهوری برگزینند.
این منبع با خبر به شرط عدم اظهار اسمش به روزنامه “کابل پُست” اظهار داشت که همزمان با نزدیک شدن موعد ختم توافقنامه حکومت وحدت ملی بین رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله، سناتوران امریکایی از یک سو بالای رئیس جمهور آن کشور بارک اوباما فشار می آورند تا وضعیت بحرانی کنونی در افغانستان را خاتمه دهند و از سوی دیگر با سران حکومت وحدت ملی در کابل هم تماس های در این زمینه بر قرار نموده اند.
منبع همچنان می گوید که سناتوران امریکایی ضمن تماس های خود با سران حکومت وحدت ملی پیشنهاد نموده اند تا جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری را با اعطای برخی امتیازات چون رتبه مارشالی و توظیف وی به حیث سر قوماندان هر سه قوه امنیتی کشور (اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی) از سمت کنونی اش، دور ساخته به عوض آن داکتر عبدالله عبدالله را به حیث معاون اول ریاست جمهوری بر گزینند.
منبع مذکور همچنان می افزاید که مقامات ارگ ریاست جمهوری در کابل، با توجه به احتمال عدم پذیرفته شدن این طرح از سوی جنرال دوستم، روی طرح دیگری نیز کار می کنند و آن این که با خاتمه دادن به پُست کنونی ریاست اجرائیه، معاونیت سوم برای ریاست جمهوری ایجاد نموده و داکتر عبدالله عبدالله را در آن به کار بگمارند.
منابع آگاه می گویند که هر چند تا حال مقامات ارگ در این مورد با جنرال دوستم، صحبت های نهایی صورت انجام نداده اند؛ ولی با وجود آن هم از مخالفت جنرال دوستم و حامیان وی با این طرح نگرانی دارند و روی راهکار های فکر می کنند که این طرح را بدون سر و صدا عملی سازند.
این منابع به این باور اند که سناتوران و سیاسیون امریکایی و همچنان سران حکومت وحدت ملی از این موضوع نیز هراس دارند که مبادا با تدویر لویه جرگه برای تعیین سرنوشت ریاست اجرائیه و رئیس آن داکتر عبدالله عبدالله، با مشکل دیگری بر نخورند.
منابع می گویند که سناتوران امریکایی و مقامات ارشد ارگ کابل هراس دارند که با تدویر لویه جرگه امکان این وجود دارد که صدا های در مورد منحل شدن حکومت کنونی و سپرده شدن زمام امور به یک حکومت مؤقت بلند نه شود که این کار در وضعیت بحرانی کنونی افغانستان، جار و جنجال های دیگری را نیز دامن خواهد زد.
کار شناسان امور و تحلیل گران باور دارند که هر چند تا حال به صورت دقیق معلوم نیست که این طرح چگونه و چه هنگامی عملی خواهد شد، اما با توجه به تپ و تلاش ها و صحبت ها و ملاقات های پیهمی که بین مقامات افغانستان و امریکا در این اواخر جریان دارد، تا حد زیادی می توان حدس زد که این چنین طرحی در جریان است.