-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۷, دوشنبه

چرا امریکا طالبان را به سرکوب نظامی تهدید می کند؟ مگر نظامیان ارشد امریکایی، به شمول شخص اوباما، بارها نگفته اند که طالبان دیگر برای امریکا خطری نیستند؟! آری، گفته بودند. مجموعه گزارش های سری حکایه دارد که «جهیزگر» های منطقه یی، در پروژه یی «بزرگ» دست دوستی به سوی طالبان دراز کرده اند. همین اکنون، دفترسیاسی طالبان در تهران فعال است و تماس های مسکو با آنان در جریان است. از سویی هم، پاکستان نیز سهم خودش را آماده فروش برای روسیه کرده است. پاکستان میداند که پایان حضور امریکا در افغانستان، پایان اقتصادی وامنیتی پاکستان نیز خواهد بود.