-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۹, دوشنبه


مافیای داخلی و خارجی، سرانجام موفق شد که دکتر داود شاه «صبا» را از وزارت معاون و پترولیم کنار بزند. او درین کابینۀ سراسر مصلحتی و تقسیماتی، یک غربیه بوود. شکست داود صبا از صبح فردای انتصاب وی به این مقام، قابل پیش بینی بود. اکنون مهم ترین رسالت دکترصبا این است که برای تاریخ و نسل کنونی و آینده، جریان کامل آن چه را که اتفاق افتاده، دریک کتاب تحریر کند. آیا ایشان به این مأمول تمرکز خواهد کرد؟