-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۲, چهارشنبه

دروغ های رنگ باختۀ امریکایی

نیویارکر
اشاره: هیچ یک از مقامات نظامی یا مسئولان کاخ سفید توضیح نمی دهند که 113 میلیارد دالر امریکا در افغانستان چطور مصرف شده است؟!


نیویارکر یک نشریه دیگر غربی در یک مطلب دستاورد های نزدیک به پانزده سال اخیر در افغانستان را زیر پرسش برده و سوال می کند که چی اندازه پول امریکا در افغانستان به مصرف رسید و تا چی اندازه از زور کار گرفته شد؟

نشریه باز هم می پرسد که با این همه آیا چیزی اندک به دست نیامد؟

نیویارکر می نویسد که کانگرس امریکا حدود هشت صد ملیارد دالر را برای جنگ افغانستان تصویب کرد و 113 ملیارد دالر در بازسازی این کشور به مصرف رسیده است.

به باور نشریه این مقدار پول بیشتر از آن است که پس از جنگ دوم جهانی به پلان مارشال در جرمنی اختصاص داده شده بود.

نیویارکر در بخشی از مطلب این سخن سال 2008 جنرال دیوید پیترایس قوماندان عمومی پیشین نیرو های امریکایی در افغانستان را جای داده که گفته بود: از پول می توان مانند اسلحه استفاده کرد اما به باور نیویارکر این تلاش دامنهء فساد اداری را به حدی گسترش داد که برخی از مقام های نظامی اعتراف کردند که این پدیده برایشان به یک دشمن تبدیل شده است.

نشریه می نویسد که این پالیسی صرف یک تعداد را در افغانستان ثروتمند ساخت.