-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۹, چهارشنبه

جامعه ای گوسفندی لایق حکومت گرگان است!

دکترلعل زاد


مسابقه ای مداحی، شخصیت سازی، بت تراشی، عیار سازی، کاکه نمایی، اسطوره بافی و قهرمان بازی چنان گرم و داغ است که انسان را به حیرت می اندازد…
وقتی جهالت و حماقت بنام عیاری ترجمه شود… قوم فروشی و زبان فروشی بنام از خود گذری و گذشت تعبیر شود… فساد پیشگی و بلند منزل سازی بنام کاکه گی تفسیر شود… هویت فروشی و چوکی فروشی بنام وحدت ملی تبریه شود… ووو
وای بر حال چنین جامعه ای!
من از بیگانگان هرگز ننالم
که با من هرچه کرد، آن آشنا کرد