-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۴, دوشنبه

نشریه War on Rocks : امریکا نمی تواند اوضاع را عوض کند.

 سردرگمی محافل غربی دربرابر اوضاع به وجود آمده در افغانستان
 

 
نشریه War on Rocks به تاریخ ۱۰ مارچ گزارشی تحلیلی از وضعیت افغانستان منتشر کرده است. میشل گوگلمان نویسنده مقاله می نویسد که در سال ۱۰۱۴ عملیات رزمی در افغانستان در اوج جنگ ها افت کرد. در نتیجه٬ واشنگتن روی کمک به پروسیه صلح بین طالبان و حکومت کابل تکیه کرد. واشنگتن با حمایت ازین پروسه کمک های مشورتی خود به نیروهای تحت محاصره افغانستان را ادامه داد.
گوگلمان می افزاید: اما متاسفانه شرط بندی روی پروسه صلح می تواند یک اشتباه بسیار بزرگ استراتیژیک باشد که تا هنوز این راهکار نتیجه یی هم در بر نداشته است. نویسنده نتیجه می گیرد که اکنون زمان کافی برای مذاکرات صلح از دست رفته است و لاجرم این سوال ناراحت کننده مطرح می شود که اگر این مذاکره به راه شکست و بن بست منتهی شود٬ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
 
نشریه War on the Rock می نویسد که دپلومات های امریکایی بدین باورند که به گفت وگو های کنونی صلح افغانستان فرصت بیشتری داده شود و این چیزی است که جایگزین بهتری نسبت به آن وجود ندارد. مقامات ارشد پاکستانی درجریان مذاکرات ماه گذشته به دپلومات های امریکایی گفته بودند که گفت وگو های جاری به یک نتیجه خواهد رسید٬ اما این موضوع یک فرآیند کوتاه مدت نمی تواند باشد.
 
گوگلمان می نویسد که ایالات متحده اکنون از توانایی لازم جهت ایجاد ثبات در صحنه های جنگ زمینی که بتواند تغییراتی عمده را سبب شود؛ برخوردار نیست. به دلیل این که هیچ پالیسی دیگری به عنوان بدیل در برابر گفت وگو های صلح یا در برابر این موضوع که زمان کافی از دست رفته و یا هم این پروسه غیرواقعی است؛ وجود ندارد.