-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۴, شنبه

شماره تماس با شبکه حقانی: 0799300200

نذیراحمدزی، اجمل عابدی و ثریاغنی


در جریان انتخابات 2009 تیم کاری دکتر غنی، با شبکه آی اس آی، فرماندهان طالب، وسران شبکه حقانی آنلاین بود.  خط اصلی وسری تماس با پاکستان این شماره بود: 0799300200
تمامی مکالمات اگر در محفظه سامانۀ فنی دستگاه شرکت روشن حفظ شده باشد، قابل شنیدن و اثبات جامع رابطه تیم کاری دکترغنی با استخبارات پاکستان و تروریزم طالب و حقانی به شمار می رود.

 نذیر احمدزی و اجمل عابد ( که گفته می شود فعلاً معاون پالیسی ریاست امنیت است) گزارش های ملاقات ها، دیدار ها و تفاهم های خود با طالب، شبکه حقانی و پاکستان را از طریق همین خط تماس به مرکز واقع دارالامان گزارش می دادند.

اعضای اصلی تیم خاص به شمول اجمل عابدی و نذیر احمدزی، حمدالله «محب» و ثریا «غنی» بودند. آن ها به وسیلۀ یک امریکایی بنگالی الاصل به ترکیب تیم اضافه شده بودند.

فرد اصلی تماس با آی اس آی نذیر احمد زی «معاون ولسی جرگه» بود. درگزارشی که به همین رابطه در دسترس است، آمده است که تیم دکتر غنی در آن زمان، کاملن معتقد بود که بدون پاکستان اصلن نمی شود در انتخابات پیروز شد. نخستین دیدار یک ساعته دکتر غنی با برادر زاده حقانی در همان دوران سازماندهی شد. برادر زاده حقانی قبل از آمدن به اقامت گاه یا مرکز کمپاین، درهمین شماره تلفن زنگ زده بود. 
جالب این جاست که رهبران شبکه حقانی چه گونه از دیوار های نظارتی عبور کرده و به کابل می آمدندو با دکتر غنی دیدار می کردند. نه صدای ریاست امنیت بلند می شد ونه کسی این جریانات را رصد می کرد. درانتخابات 2009 کرزی- فهیم میدان را به نفع خود بردند اما ترکیب تیم انتخاباتی درهمان شکل خود باقی ماند تا آن که انتخابات 2014 فرصتی بی پشینه فراهم کرد و امریکا و کشورهای همسو، انتخابات را «تحت مدیریت» خویش در آوردند.

منبع: یکی از یاوران دکترغنی که اسمش محفوظ است.