-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۱۴, شنبه

سید حسین انوری؛ فراخوان مناظره پس از 20 سال

سید حسین انوری چرا درین بیست سال، یک کتابی در بارۀ موضوع مناظرۀ کنونی خویش ننوشت؟


سید حسین «انوری» از رهبران حرکت اسلامی منحله، در گفت وگو با تلویزیون «میوند»، کریم خلیلی و حاجی محمد محقق را در رابطه به ماجرا های جنگ «افشار» و جنگ های اوایل سال های هفتاد به مناظره خوانده است. معلوم نیست که مناظره با دو تن از هم ردیفان سیاسی خودش، روی چه نقشه یی استوار است. اما اگر سید حسین انوری واقعاً درین باره قصد دارد به تاریخ پاسخ دهد؛ صد نفر از نخبه گان، روشنفکران، فعالان جامعه مدنی، سیاسیون، و کادرهای سیاسی دیگر گروه ها را در یک تالار بزرگ دعوت کرده و در برابر سوالات همین صد نفر یک مناظره راه بیاندازد. نیازی یه حضور کریم خلیلی و محقق نیست. آقای انوری، اگر صادق است، راه کوتاه را انتخاب کند و از رسانه های دیداری طلب کند که جریان زندۀ مناظره را به میلیون ها نفر پخش کنند. 
نسلی که پس از سال های هفتاد در صحنه حضور یافته، از قلم هیچ یک از دست اندرکاران جنگ وسیاست که در سال های هفتاد، به نحوی در درگیری های عمومی با یکدیگر شریک بودند؛ چیزی نخوانده است؛ فقط اندک شمار از افراد ناظر، آن هم به طور جامع و بسنده، چیز های را مکتوب کرده اند.