-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

برخی ها پنجرۀ پرسش وحیرت به سوی «علمای افغانستان» می گشایند که «سکوت» کرده اند. مگر دستار بندی در مدرسه های وزیرستان و کاپیسا، کندز و خوست از نظر ماهیت کدام تفاوتی از هم دارند؟