------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

برخی ها پنجرۀ پرسش وحیرت به سوی «علمای افغانستان» می گشایند که «سکوت» کرده اند. مگر دستار بندی در مدرسه های وزیرستان و کاپیسا، کندز و خوست از نظر ماهیت کدام تفاوتی از هم دارند؟