-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۰, جمعه

بدیل ناگزیر برای حکومت کابل «شورای حراست» است.

بخشی از اجندای فیصله شده درجلسه شورای حراست همین موضوع را مبرهن می سازد.
 


بخشي از مطالب كه در گردهمايي ٩ ثور ١٣٩٥ شوراي حراست و ثبات عنوان گرديد :
- ما از بنيانگزاران نظام بوده در جهت حفظ و تحكيم ان تلاش ميكنيم .
- ما از مساعي قواي مسلح افغانستان در مبارزه با تروريزم حمايت نموده ، در صورت ضرورت هر ان در كنار شان خواهيم بود .
- ما همواره انانيكه زنان ، أطفال و فرزندان ما را ميكشند دشمن دانسته ايم و ترديدي در تعريف ان نداشته ايم ....
- ما معتقديم دشمنان مردم ما از جانب پاكستان و ISI حمايت و تمويل گرديده ، پاكستان هنوز هم أرزوي تداوم جنگ را در كشور ما داشته تظاهر به مساعي صلح ميكند .
- بيش از ٨١٪ مردم از حكومت وحدت ملي ناراضي بوده ، اين حكومت از أصل موافقتنامه كه مشاركت اكثريت رأي دهندگان و جوانب سياسي است با انحصار گرايي پاسخ گفته ، از انجام تعهدات و اقدامات كه منجر به مشروعيت ان بعد از دوسال ميگردد چشم پوشي نموده ، اين اقدامات شامل تدوير لويه جرگه قانون أساسي ، توزيع تذكره إلكترونيكي ، إصلاح نظام انتخاباتي ، مبارزه با انواع فساد را شامل ميشود .
- شوراي حراست و ثبات ميگويد در صورتيكه پيشنهادات ما براي عملي كردن تعهدات موافقتنامه عملي نگردد اين شوري در مشوره بامردم به اقدامات جديد براي جلوگيري از بحران متوسل خواهد شد .