-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۰, جمعه

این هم سندی ثقه که نشان می دهد افغانستان دنیا را به وسیله جهاد نجات داده و خودش هم به آباد ترین خطه یی پرافتخار در منطقه مبدل شده است. به همین سبب مقامات کشوری و لشکری ممالک اسلامی!! از روی حق شناسی و مباهات با رهبران جهادی عکس می اندازند.