-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۳, دوشنبه

تارنمای «زلاند» صورت گفت وگوی دکترعبدالله با جان کری را نشرکرده اما نگفته است که منبع خبرش از کجاست؟