-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۶, دوشنبه

یکی از یاوران دکتر غنی در مورد دیدار نماینده مولوی حقانی با دکتر غنی این جزئیات را افزوده است.
«سیما اش به دو تصویری که در ارتباط به حمله اخیر در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه، نم یماند. آن آدم در حدود 168-169 سانتی قد داشت. ریشش سیاه کوتاه, ابرو های پر پشت و از لحاظ جسمانی به یکی از آن دو نفر در تصویر میماند که جوانتر است. یعنی کمی لُک و دبل. لباسش همین لباس پیرهن تنبان معمولی با واسکت معمولی, کلاه سفید در سر اما پاک و ستره. هیچ بادیگارد و نفر محافظ نداشت, وقتی از دروازه به یاور زنگ زد و یاور به مه گفت پرسیدم که همرایش بادیگارد نیست گفت نی تنها با یک موتر کرولای سفید آمده. » وی نوشته است که پسان فهمیدیم که آن شخص از اقامت گاه خود درکابل به دیدار غنی آمده بود.