-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۵, چهارشنبه

القاعده و پاپی گک «فردا»


به حواله سی ان ان، یک مقام ارشد دفاعی امریکا درافغانستان هشدار داده که القاعده - عامل مداخله امریکا درین کشور- «بسیارفعال» است ویک «تهدید عمده» درافغانستان به شمار می رود.

قبلا بارها گفته بودند که ما در افغانستان به هدف خود رسیدیم و دیگر القاعده در افغانستان جایی ندارد. ازین این قرار، القاعده درهر زمانی می تواند دو باره ظهور کند و باز سرکوب شود.
درجریان نوشتن این خبر، پاپی گک پنبه یی کوچکی را روی فرش خانه می بینم که «فردا» وقتی سویچ آن را فشار میدهد به وق وق می افتد. حوصله اش که سر رفت دو باره سویچ می فشارد. و ... تا نوبت بعدی وق وق پاپی خاموش می شود.