-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۱, شنبه

برادران طالبان درشهر رقه چه می کنند؟

زنان را در در قفس آهنی می اندازند.


به گزارش العالم، نخستین زنی که به شیوۀ جدیدِ داعش مجازات شد، دختری به نام "آ.الف" بود که در حال جارو زدن پله های خانه اش، به بهانۀ نداشتن حجاب تعریف شده از سوی داعش، بازداشت شد.

به گفتۀ این منبع بومی، دو تن از عناصر داعش، حجاب شرعی به دختر پوشاندند و او را روی زمین کشیدند آن گاه او را به داخل قفسی آهنی که در خیابان قرار داشت، پرت کردند. قفسِ آهنی، پر از جمجمه های بزرگِ مردگان بود، دختر از ترس جیغ می کشید و التماس می کرد که او را از آن قفس بیرون بیاورند، اما زندانبانان 4 ساعت تمام فقط گریه ها و التماس های او را تماشا کردند، تا این که دختر از هوش رفت و به مدت یک ساعت در داخل قفس بی حرکت ماند.