-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۱۴, شنبه

کودکان چطور توانسته اند به بریتانیا برسند؟

من در فهمیدن چند وچون این گزارش ها کلافه شده ام.


بی بی سی گزارش داده که در ۱۰ سال گذشته، بیش از ۷٫۰۰۰ کودک افغان به تنهایی از کشور خارج شده‌اند و در بریتانیا درخواست پناهندگی کرده‌اند. به آن‌هایی که درخواست‌شان رد شده به طور موقت اجازه داده می‌شود تا ۱۸ سالگی در بریتانیا باقی بمانند.
مثلا جوانی به نام عصمت که در 14 ساله گی به لندن رفته و حالا کم وبیش بیست ساله است؛ این طور می گوید:
”اگر جانم در خطر نبود برمی‌گشتم. ولی اگر به افغانستان برگردانده شوم کشته می‌شوم. برای همین است که مخفیانه و غیرقانونی در این کشور مانده‌ام.“
جان این جوان چطور درخطر بوده اما از دیگر اعضای خانواده اش، نبوده؟