-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

قولی است که اگر پاریس منهدم شود از روی رمان های انوره دوبالزاک دو باره ساخته خواهد شد. وقتی این آهنگ ها را می شنوم به خود می گویم: نسل های پسین٬ بخشی از فرهنگ وفضیلت کابل را ازین صدا های جاودانه باز شناسی خواهند کرد. کابل با این مصالح نوسازی شدنی است.