-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۴, شنبه

مرحبا ماما وردگ!

ماما وردگ نوشت:
کودک که بودم و تنها کتاب های مکتبی را می خواندم، دلم به حال تمام آن پنج میلیارد آدمی می سوخت که افغان نبودند و هیچ سهمی از افتخارات بزرگ افغانستان نمی بردند.