-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۶, دوشنبه

عبدالاکبر «اکبر» نوشت: بعد از سخنرانی رییس جمهور به صورت شدید و عاجل به یک لابراتوار که بتواند طالب خوب و بد را تشخیص دهد ضرورت است.
کشور ها و شرکت هایی که بتوانند چنین لابراتوار بسازند هر چه زودتر طرح شان را به ریاست جمهوری افغانستان بسپارند.