-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۱۴, شنبه

امریکای دیوانه

اندیپندنت


روزنامه اندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طیاره بی پیلوتی که برای جلوگیری از تجارت مواد مخدر افغانستان خریداری شده بود، در امریکا پوسیده است.

به نوشته روزنامه، وزارت مبارزه با مواد مخدر امریکا طیاره بی پیلوت را خریداری کرد که در مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر در افغانستان از آن استفادهو قاچاقبران را نظارت کند، اما این طیاره هیچگاه استفاده نشد و شاید هم هرگز پرواز نکند.

روزنامه می‌افزاید وزارت مبارزه با مواد مخدر امریکا با ده میلیون دالر این طیاره را خریداری کرد و ده ها میلیون دالر دیگر برای تجهیز و ترمیم آن مصرف نمود که مجموعاً 86 میلیون دالر بالای این طیاره خرج شد، ولی این طیاره هرگز به آسمان افغانستان نرسید و در یک گاراج در دله ویر امریکا در حال پوسیدن است.

از این پول به نوشته روزنامه یک بخش آن برای ساختن هنگر یا گاراج برای محافظت این طیاره در کابل هم به مصرف رسید اما این طیاره هیچگاه امریکا را ترک نکرد.

به نوشته روزنامه این یک نمونه دیگری می‌باشد که چگونه ده‌ها میلیون دالر پول دولت امریکا به هدر رفته است.