-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۳۰, دوشنبه

امیر اسماعیل خان اشتباه می کند. آنانی که «مجاهدین» را «جنگ سالار» می گویند، «خادیست ها» نیستند؛ تکنوکرات های متحد «مجاهدین» و در عین حال دارندۀ سابقه «جهاد» استند. نخستین بار این نام خطاب گونه، از زبان سید مخدوم «رهین» وزیراطلاعات وفرهنگ حکومت ائتلافی کرزی- فهیم شنیده شد.
خادیست ها یا پرچمی ها، به «مجاهدین» لقب «اشرار بی فرهنگ» داده بودند وحالا نیز همان لقب تاریخی را به کار می برند. فراخوانی که اسماعیل خان در باره پرهیز از نصب عکس های دکترنجیب الله در شیشه های موتر ها داده، مثل یک پیکانی است که به سوی خود رهبران مجاهدین برمی گردد. مردم، از روی تجارب شان به قضاوت برمی خیزند. نتیجه این فراخوان دربین مردم، معکوس خواهد بود و شما با توفانی از عکس های نجیب رو به رو خواهید شد.