-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

طالب سازی زلمی مجددی به خاطر مدیریت لاجورد

قوماندان ملک کرگی کیست؟


قابل توجه دوستان ! 
فرمانده ملک کرگی کیست؟ وماجرای جنگ بالای سنگ لاجورد بدخشان با زلمی مجددی وکیل مردم بدخشان چیست؟ وعلت این همه نا امنی هادر بدخشان چرا؟

چون وچرای این مساله ی جنجالی را در یک گفتگوی چند ساعته تلفنی با قومندان ملک از زبان ایشان شنیدم وبا شما شریک ساختم ودر ذیل لطفا مطالعه نماید تا از ماجرا با خبر شوید:

فرمانده ملک یگانه فرمانده دلیر و مستحکم مقاومت جمیعت اسلامی در بدخشان! فرمانده ملک با تاسف در طول 10 سال پسین به جرم وگناه دفاع از استخراج غیر قانونی معدن و تاراج و باراج سنگ لاجورد ولسوالی اش از طرف زورمندان و از سوی زلمی مجددی متهم به طالب و تروریست و گروه مخالف دولت شده و کاملا از صحنه ی سیاسی دور زده شده بود.

در حال که واقعیت چنین نبوده و فرمانده ملک را من می شناسم و تماس تلفنی که با ایشان داشتم در طول جهاد و مقاومت علیه اشغالگری روس و جهاد علیه طالبان و پاکستانی ها دوش بدوش شهید سید نجم الدین خان واثق و شهید احمد شاه مسعود بوده و کاملا تفکر ضد پاکستانی و طالبانی داشته، تماس که با فرمانده ملک دلیر داشتم و ماجرای جنگ و نا امنی یمگان و کران و منجان را از زبان ایشان جویا شدم خود اعتراف می کند که من کاملا ضد تفکر طلبانی هستم و هیچ مشکل با دولت مرکزی ندارم فقط یگانه مشکل و جنگ من با همان وکیل پارلمان بدخشان زلمی مجددی است و جنگ آن وکیل و برادران و گروپ هایش نیز در این مناطق بخاطر طالب هم نیست و نبوده بهیچوجه بلکه جنگ مجددی بخاطر تصرف سنگ لاجورد کران و منجان است، چون قومندان ملک می گوید که ما خود از کران و منجان هستیم. 

در حال که این مردم مظلوم نان برای خوردن ندارند و ابتدای ترین اولویت زندگی سرک، کلینک، شفاخانه، مکتب است ندارند ولی گرانبها ترین معدن شان که عبارت از سنگ لاجورد است و در داخل خانه های این مردم موقیعت دارد، در طول چهارده سال تمام از سوی باندهای مافیا و برادران و گروپ های مافیای زلمی مجددی به تاراج وچور و چپاول برده شده است.

ملک می گوید وکیل نامبرده و برادرن اش از معدن لاجورد و تجارت این سنگ به خارج صاحب ده ها قصر و اپارتمان ها و شهرک های تجارتی در دبی ترکیه و اروپا شدند در حالیکه مردم بدخشان و بخصوص کران و منجان که این سنگ در آن ساحه موقیعت دارد ابتدای ترین سهولیت های زندگی را ندارند.

او می گوید که زلمی مجددی در طول چهارده سال این معدن را چور و چپاول کرده بود وتمام مصارف کمپاین های انتخاباتی از خودش و جمله کرزی که، از حمایت گران کرزی بود همیشه از سنگ معدن لاجورد در طول چهارده سال تامین می شد. او می گوید زلمی مجددی در طول چهارده سال تمام در تبانی و همکاری تیم کرزی و ارگ در نا امنی تمام بدخشان دست داشته و حتی طرح ترور ده ها فرمانده جهادی و جمیعت را در این اواخر بدست زلمی مجددی با همکاری ای اس ای پاکستان می داند.

فرمانده ملک تمام مساله ی طالب سازی و نا امنی های بدخشان را از سوی زلمی مجدی بخاطر منافع معدن لاجورد دانست و گفت که در طول مدت که معدن در دست زلمی و برادران اش قرا داشت حتی یک روپیه هم به عنوان مالیه به دولت پرداخت نمی کردند و حتی بخاطر که مالیه به دولت پرداخت نکنند زلمی مجددی در اویل سال های 1389- 1390 گروپ های شورشی را تحت عنوان طالب در مناطق بدخشان. جرم و یمگان به سر کردگی قاری واصل و شمس الله تشکیل داد تا توسط این گروه های مسلح بنام طالب مناطق ساحه ی معدن را نا امن نشان بدهد، بخاطر اینکه مالیه به دولت پرداخت نکند.

سر انجام چنین شد که، زلمی در سر تقسیم حق پول و منافع معدن که با این گروپ های مسلح جور آمده کرده بود سازش نکرد و برای طلبان خود ساختگی اش حق داری نکرد و باعث همین شد که آن طالبان در مخالفت با زلمی بر آمده علیه ایشان قرار گرفتند، که حال هم از کنترول دولت خارج است و هم از کنترول زلمی خان و به یک معضله ی کلان در بدخشان تبدیل شدند.

پس باعث تمام طالب سازی در اوایل در ولسوالی های جرم بهارک یمگان وردوج همین زلمی مجدی شده است. وی اشاره می کند که من با توجه به این همه بی عدالتی ها و چور و چپاول معدن از سوی زلمی مجددی، مجبور شدم که در مقابل این جنایت کار اسلحه بردارم و بر مبارزه برخیزم با حمایت مردمم که مرا بارها گفتند ما را از گیر استبداد زلمی نجات بدهید و نیز برخواستم و فقط علیه زلمی تا جان در تن دارم مقاومت خواهم کرد، به توکل خداوند هیچ گاهی دیگر اجازه اش نخواهیم داد تا یکبار دیگر معدن لاجورد را به غارت ببرند.

قومندان ملک می گوید که همین فعلا زلمی در حدود دوصد مسلح غیر مسوول بی بند و بار تحت عنوان اربکی در ولسولی جرم به قومندانی برادرش اسداالله دارد، که بجز ظلم و بی بند و باری و نا امن سازی منطقه کاری دیگری ندارند، او می گوید زلمی همیشه تلاش کرده تا مناطق کران و منجان که از امن ترین جا بوده به دولت مرکزی نا امن نشان بدهد تا یک پلان و راهکار را بخاطر حمله با استفاده از نیروی های دولتی برای دوباره بدست گرفتن معدن لاجورد منبع عایداتی اش بدست بیاورد، اما این آرمان را بگور ببرد.

چون مردم کران و منجان و در کل بدخشان آگاه شدند و همه بسیج شدند هم در مقابل آوباش های زلمی و هم در مقابل طلب پاکستانی و هر گروه دیگر از محیط و منطفه خود دفاع می کنند و خواهند کرد.

ملک می گوید که من همیشه در اطاعت و ارتباط با مجاهدین و بزرگان جهاد با دولت مرکزی بوده و هسیتم و مالیه ی معدن را به ریاست معدن بدخشان پرداخت می کنم و مسوول و نماینده ی ریاست معدن بدخشان همیشه با ما حاضر بوده و مالیه می گیرد، و همچنان تمام مردم بدخشان مثل برادر هم در این معدن حق دارند و کار می کنند و کدام مشکل به هیچ کس نبوده و نیست.

در حالیکه ایشان می گویند در گذشته چنین نبوده فقط معدن در گرو یک خانواده و قوم بود بنام زلمی مجددی و بس، دیگران حتی حق نفس کشیدن نداشتند. ایشان زلمی مجددی را اصلا بدخشانی و تاجیک و افغانستانی نمی شمارند و می گویند در اصل از خانواده ی مجددی های استخاره گر و دربار سرا از چترال پاکستان هستند و به کابل آمدند و باز از طریق برنامه ی ناقلین به سمت قطغن وارد بدخشان شدند و همیشه در تبانی با تفکر پشتونی و قبیله و حزب افغان ملت علیه تاجیکان، جزب جمعیت و فرماندهان جمیعت و مجاهدین در بدخشان موضع گرفته و مبارزه می کند و نمونه اش هم حمایت سه بار زلمی مجددی از کاندیداتوری حامد کرزی در انتخابات کار کرد و به نفع تیم ارگ قرار گرفت خط مقابل با مجاهدین، او می گوید حتی زلمی با همکاری تیم ارگ در طول چهارده سال تمام با توافق حامد کرزی در طرح ترور اکثر قتل های زنجیره ای شمال دست داشته و دارد.

ملک این هشدار را به سران جمعیت می دهد که متوجه این مار آسیتن باشند که خود را در لباس جمیعت و مجاهد جای زده ولی تمام فعالیت هایش به نفع پاکستان و ستون پنجمی ها بوده و هست.
در کل فرمانده ملک را آدم مطالعه ی و سیاسی و با فکر و فهم بلند یافتم.

بامهر ..
سباح الدین:گفتگوی چند ساعته ی تلفنی ام با فرمانده ملک کرگی!