------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

من در زنده گی ام از جمع استخباراتچی ها بی خرد تر از عبدالصبورسالنگی ندیدم که آمده در سالنگ عیش خود را از گرفته. همین خام طمعی موصوف این شک را تقویت می کند که وی از مقامات ارشد دستور گرفته بود.