-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۱۵, یکشنبه

رفسنجانی از آینده بیم ناک است.

هاشمی رفسنجانی، به زمان پس از خامنه یی می اندیشد.


پیک نت: به جرات می توان گفت هیچکس در حاکمیت جمهوری اسلامی باندازه هاشمی رفسنجانی نمیداند چه خطراتی از سوی برخی فرماندهان سپاه و روحانیون به قدرت رسیده در دوران رهبری علی خامنه ای در کمین ایران و حتی نظامی است که او خود را از بنیانگذاران آن میداند. همچنان که هیچکس باندازه خود او، علی خامنه ای را نمی شناسد. این که هاشمی چه اشتباهات بزرگی در طول 10 سال اول جمهوری اسلامی و بویژه در دوران حیات آیت الله خمینی که رفسنجانی و احمد خمینی دست های چپ و راست او بودند کرده به جای خود محفوظ است، اما این دلیل بر آن نیست که "واقعیات امروز" گفته نشود. از جمله اشتباهات و غفلت های بزرگ او، جعل یک نقل قول از آیت الله خمینی و رساندن علی خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی در مجلس خبرگانی بود که بعد از درگذشت آیت الله خمینی تشکیل شد.
او که حالا میداند چه اشتباه بزرگی در مجلس خبرگانی که خامنه ای را به رهبری انتخاب کرد مرتکب شد و پشیمان غفلت هائی است که در دوران حیات آیت الله خمینی کرد و مشکلات پس از در گذشت او را نتوانست پیش بینی کند، حالا در آخرین سالهای زندگی اش، با همه تجربه ای که دارد، مسئله رهبری و ولایت فقیه را قبل از درگذشت علی خامنه ای و افتادن کامل امور بدست فرماندهان سپاه و رفتن جمهوری اسلامی به سمت کودتاهای نوبتی می خواهد حل کند. او خوب میداند که مسئله جانشینی مجتبی خامنه ای که برخی فرماندهان سپاه و روحانیون منفور ملت پشت او جمع شده اند، یک مهره چینی خطرناک است. این مهره چینی را با استفاده از ضعف های شخصیتی و بیماری جسمی و تک روی مطلق علی خامنه ای توانسته اند تا لحظه کنونی پیش ببرند.

او که در سالهای اخیر نشان داده اینده را بهتر از هر کدام از حکومتیان می بیند، اکنون دو سنگر دارد: مردم و اکثریت روحانیون و فعالان سیاسی غیر آلوده به بیت رهبری. انتخابات اخیر مجلس خبرگان این قدرت او در پشت این دو سنگر را نشان داد. شماری از فرماندهان سپاه - و نه همه آنها- و روحانیون طرد شده از سوی مردم و سنگر گرفته در بیت رهبری می کوشند سناریوی برکناری آیت الله منتظری در زمان آیت الله خمینی را علیه او تکرار کنند، غافل از آن که ایران سه دهه از آن سناریو فاصله گرفته است. نسل دیگری در صحنه است، آقای خامنه ای حتی در حد دهه اول رهبری خود هم در میان مردم و روحانیون اعتبار ندارد چه رسد به مقایسه اعتبار او با اعتبار اقای خمینی که هرگز قابل مقایسه نبوده است. همین است که در دوران اخیر هرجا چاپلوسان قدرت از لقب امام برای آقای خامنه ای استفاده می کنند مردم، اکثریت روحانیت و حتی حکومتی ها و اکثریت فرماندهان سپاه و ارتش پوزخند می زنند. امامی که مردم در انتخابات هفتم اسفند تا آنجا که توانستند توی دهن برگزیدگانش در شورای نگهبان و خبرگان رهبری زدند و لیست کسی برای مجلس خبرگان رای دادند که به فرمان خامنه ای تریبون نماز جمعه را از او گرفته اند و از ریاست مجلس خبرگان برکنارش کردند.
در همین ارتباط نقل قول هائی از هاشمی رفسنجانی را در همین شماره پیک نت می خوانید که مربوط به یکی از سخنرانی های دو سال پیش او در دیدار با اعضای دفتر فرهنگی مفاخر خراسان است.