-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۲, یکشنبه

پسر شصت میلیون دالری داود زی

نعیم «نظری» نوشت:
يكى از پسران آقاى عمر داوودزى همان شخصى كه بديلى درحال انتظار دارد؛ پس از كم و بي شش ماه كار در وزارت امور خارجه، به حيث دپلمات افغانستان در تركيه مقرر شده است.
گفته ميشود اين پسر آقاى داوودزى، ٦٠ مليون دالر سرمايه دارد.