-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۱۸, چهارشنبه

در پشت این خبر، خبر دیگری وجود دارد.

وال ستریت ژورنال
اشاره: مسلح سازی مردم در محلات، علیه داعش نیست. ورنه، چرا این کار خیر، علیه طالبان صورت نگرفت.


روزنامه وال ستریت ژورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان ادارۀ استخبارات افغانستان مردم دهات را مسلح می‌سازد تا علیه گروه دولت اسلامی قیام کنند.

به نوشته روزنامه این برنامه در بعضی جا ها عملی شده و اکنون مقامات حکومت می‌گویند شاید این کار را گسترش بدهند و از همین تکتیک علیه طالبان هم استفاده کنند.

این برنامه که به گفته بعضی مقامات افغان شاید جز ستراتیژی رئیس جمهور در مبارزه علیه شورشیان باشد، به نوشته نشریه می‌تواند خطرناک هم باشد چون کنترول این افراد مسلح در مناطق مختلف کار آسان نیست.

اما روزنامه وال ستریت ژورنال از قول مقامات افغان می‌نویسد که گفته اند، این برنامه که در ماه اگست سال 2015 آغاز شد، تحت نظارت دقیق بوده و موثریت آن توسط رهبران محلی و مقامات غربی تحت نظر قرار دارد.