-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

شوراي امنيت ملي گفته است که از اين پس اولويت حکومت در برابر طالبان، جنگ‬ است نه صلح‬.
اگر ریگ ریاکاری در کفش ندارند، جهت صدق گفتار خود اول تروریستانی را که به قیمت خون هزاران نفر به دام افتاده و سرگرم خوردن گوشت وپلو در زندان ها استند؛ اعدام کنند. معلوم است که مطلق به رسم غداری سخن پراکنی می کنند.