------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

ه‍.ش. ۱۳۹۵ فروردین ۲۶, پنجشنبه

آن گدازنده گی هزارساله را - که مرا چند سالی از خاک وگِل زاده بود- صاعقه یی زاده بود.