-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۶, دوشنبه

رئيس جمهور غنى طالبان را تعريف كرد:
شرارت پیشه، هولناک، جنایتکار، روسیاه، قصاوت پيشه، بی رحم، باغیان، پاره گر، خون آشام و تروريست!
اما به همین عناصر «دروازه صلح!!!!» را باز گذاشت!