-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

هارون میر فرمود که کشتن راه حل نیست و باید طالب را قناعت!! بدهیم که با جنگ پیروز نمی شوند.