-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۵, چهارشنبه

جالب ترین فعال مدنی در تاریخ افغانستان

اعتراض یک پسر علیه پدر ومادر اش در کابل


از برگۀ احمد «نظری»
خان ولی عادل، یک جوان باشنده ولایت پکتیا با برپایی خیمه تحصن در کابل علیه خانواده اش اعتراض کرد. عادل، از خانواده اش می خواهد علیه دشمنی دیرینه که با یک خانواده دیگر دارند به گونه صلح آمیز پایان دهند، به خواهران اش اجازه رفتن به مکتب داده شود و از فروختن آنان در بدل پول نیز جلو گیری صورت گیرد.