-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۱۴, شنبه

ماجرای سفر رئیس ستاد ارتش ترکیه به کابل، بر پنهان ترین اجندای منطقه یی و اوضاع «شمال» افغانستان متمرکز است؛ ورنه، ترکیه در هفته های اخیر، آماج یورش های انتحاری از چندین استقامت است. لوی درستیز ترکیه در چنین شرایطی، چه گم کرده است که در کابل دنبالش راه افتاده؟