-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۳, دوشنبه

تحفه حامد کرزی به جنرال مشرف

از رنگ زردی های تاریخی حامد کرزی


حامد کرزی برای من یک بکس انار داده بود که به جنرال مشرف به عنوان تحفه برسانم. وقتی با رئیس جمهور پاکستان دیدارکردم، او تحفه را نپذیرفت. مشرف با لحنی سرد گفت: من انار را دوست ندارم.
از کتاب «نماینده» اثر دکترخلیلزاد ، برگ 210

اشاره: تاریخ از روی این حقایق نوشته می شود.