-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۳, دوشنبه

یکی از اصحاب کهف، تازه خبر شد که ماجرا چه گونه است!فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه می گوید:
" افسوس می کنم و عار میدانم که وزیر خارجه کشور بیرونی می آید و سرنوشت ما را تعین می کند این برای ما عیب است. این را دست درازی آشکار در امور افغانستان میدانیم این کار را خود رئیس جمهور و رئیس اجرائیه هم انجام داده می توانستند که به مردم افغانستان اطمینان میدادند. "
من وقتی سخنان مسلم یار را خواندم و به گفتۀ عرب ها بغتتاً به اظهارات دقیق و به موقع  اعضای مجلس سنای امریکا یا اعضای مجلس کشور های دور وپیش، که گه گاه می شنویم، فکر کردم، دریک لحظه به میزان خسته گی سه نسل افغانستان احساس تأسف و فرسوده گی کردم.