-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

جنرال دوستم؛ دولت از عملیات من درشمال می ترسد.

جنرال دوستم در گرداب سیاسی و نظامی


جنرال دوستم در یک نوار ویدیویی گفته است که شورای امنیت ملی و رهبری دولت از عملیات نظامی تحت رهبری من در «شمال» هراسان اند. وی گفته است که برای سرکوب کامل طالب درکندز تمام برنامه ریزی ها کامل شده بود؛ اما شورای امنیت اجازۀ عمل نداد.
مخالفت با قدرت گیری دوستم از سوی سه مرجع است:
یک؛ پشتون ها که خاطرات ناگواری از جنگیدن با لشکریان ازبک تبار دارند. به همین سبب شورای پشتون های شمال، درکنار عطا محمد نور قرار گرفته است.
 دو؛ تاجک ها؛ که کلان شدن نظامی جنرال دوستم را معادل با کوچک شدن قلمرو قدرت و اختیارات خود تلقی می کننند. 
سه؛ قدرت های منطقه یی به ویژه ایران که فکر می کنند جنرال دوستم بخشی از سیاست توسعه طلبانۀ ترکیه در افغانستان وآسیای میانه است وعملیات وی سبب گسترش داعش می شود. بدین ترتیب، جنرال دوستم درست می گوید که دولت کابل از فتوحات وی می ترسد.