-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۶, پنجشنبه

سی ان ان: مارش به سوی کابل!

سی ان ان- جلال آباد- افغانستان

پایگاه اطلاع رسانی سی ان ان درین روزها حالت خماری داعشی دارد و بازهم گواهی داده که حضور داعش درشرق افغانستان تنها یک ترق وتروق نیست. آن ها (داعش) بازگشته اند. سی ان ان برای اثبات کشف خویش، مثال داده و گفته است که رادیوی داعش که ماه های قبل از سوی امریکا به عنوان بخشی از عملیات مرزی، بمباران و خاموش ساخته شده بود؛ دو باره فعال شده است. فعالیت رادیو را از زبان کدام «نفر» محل نقل کرده است.
درگزارش سی ان ان به نقل از منبع موهوم قید شده است که داعشی ها از طریق رادیوی اف ام!! خویش پیوسته از مردم می خواهند که به آن ها بیعت کرده و سپس به سوی شهر کابل مارش کنند!
تبلیغات امریکا با وصف آن که درصدر امپریالیزم اطلاعاتی قرار دارد با نوعی غروب و زوال رو به رو شده است.
سی ان ان با افلاس خبرهای «دندان بگیر» دست وپنجه نرم نمی کند و رسالت دارد تا اشتباهات امریکا را در نبردی پنهان و از قبل شکست خورده درشمال افغانستان برجسته کند. این جنگ « درغیاب مردم افغانستان» به تدارک نهایی خویش نزدیک می شود. امریکا بدون همکاری با «مردم» آینده یی ناگوار در پیش دارد.